Personvernerklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger. Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Når du bruker nettsiden, vil RVTS Øst behandle dine personopplysninger.

1. Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er stiftelsen Pilar.

Kontaktinformasjonen til stiftelsen Pilar (org.nr.: 980 633 004)
Adresse: Gullhaugveien 1–3, Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 58 60 00

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernansvarlig i RVTS Øst, Randi Eggen, [email protected].

2. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger, formålet med behandlingen og behandlingsgrunnlag

2.1 Drift av traumesensitivt.no

RVTS Øst er hovedansvarlig for nettsiden traumesensitivt.no og drifter og administrerer nettsiden.

Alle nettsidene supporteres av tredjepartsleverandøren Dinamo AS, org. nr. 976 965 043, som er databehandler av RVTS Øst. Vi har inngått en databehandleravtale som sikrer at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Ved eventuelle spørsmål om nettsiden eller behov for brukerstøtte, kan Randi Eggen i RVTS Øst kontaktes på [email protected].

Ved henvendelse per e-post innhenter vi navn, e-postadresse og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare og følge opp din henvendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å følge opp henvendelsen og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene.

2.3 Registrering og bruk av tjenesten traumesensitivt.no

2.3.1 Brukerregistrering

Personer kan registrere seg som bruker. Det vil da måtte avgis informasjon om navn, e-postadresse, ønsket passord, arbeidsgiver, arbeidsgivers kommune og rolle/stilling.

Det rettslige grunnlaget for å behandle de ovennevnte personopplysningene er vår berettigede interessen til å administrere brukerprofiler, tilrettelegge for bruk av tjenesten og gi relevant informasjon som beskrevet i punkt 2.3.2 jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å administrere og tilrettelegge for bruk av tjenesten traumesensitivt.no og gi relevant informasjon, og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene.

2.3.2 Loggfiler

Din IP-adresse logges automatiske for en kort periode av webservere til RVTS Øst. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP-status, antall bytes sendt, HTTP-referer og HTTP-user agent blir logget inntil 90 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Innsamlingen og lagringen av disse grunndataene gjøres på grunnlag av vår berettigende av å tilby nettsiden, sørge for at nettsiden er operativ og sikker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2.3.3 Statistikk

Vi vil bruke anonymisert informasjon om brukernes aktivitet for statistikkformål, for å evaluere progresjon og hvordan nettstedet tas i bruk. Dette gjøres ved bruk av statistikktjenesten Piwik PRO, som er levert av Piwik PRO SA, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Poland. All informasjon som innsamles og lagres i Piwik Pro, lagres på servere i Tyskland.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å forstå hvordan du bruker nettstedet, for deretter å kunne gjøre eventuelle forbedringer jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

3. Særlig om deling av sensitive opplysninger

Sensitive personopplysninger eller særlige kategorier av personopplysninger er opplysninger om:

  1. rasemessig eller etnisk opprinnelse
  2. politisk oppfatning
  3. religion
  4. filosofisk overbevisning
  5. fagforeningsmedlemskap
  6. genetiske opplysninger
  7. biometriske opplysninger (når behandlingsformålet er å entydig identifisere noen)
  8. helseopplysninger
  9. seksuelle forhold og seksuell legning

Alle brukere oppfordres til å ikke dele opplysninger av sensitiv art. Opplysninger av sensitiv art kan bare deles dersom disse ikke knyttes opp mot en bestemt person.

 4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge oppbevaring er pålagt ved lov.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

5. Utlevering 

Vi deler ikke personopplysningene med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

6. Oversikt over dine rettigheter

6.1 Rett til innsyn, retting eller sletting m.m.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å kreve begrensning av behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

6.2 Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til oss.

Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet på deres nettside: datatilsynet.no.

7. Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av traumesensitivt.no eller endringer i personvernregelverket, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på nettsiden.